Mojca Simić

Mojca Simić

Mojca Simić

Zahvaljujući njenoj energiji Sunset je od jednog letnjeg kafića na makiškoj strani Ade, postao jedan od najpoznatijih beogradskih restorana.